PVDA+d!Em komt ook op voor dierenwelzijn in Edegem.

Gemeente met aandacht voor het dierenwelzijn

STANDPUNT

Het is duidelijk dat de publieke opinie steeds meer wakker ligt van dierenwelzijn. Voor veel mensen zijn huisdieren immers belangrijk voor hun emotioneel welzijn, hun sociale interactie, ze bieden troost en vormen een deel van hun familie. Deze publieke druk heeft ertoe bijgedragen dat er nu op Vlaams niveau een redelijk uitgebreide wetgeving bestaat rond dierenwelzijn.

In de praktijk loopt de uitvoering echter dikwijls fout door gebrek aan kennis en gebrek aan politieke wil om overtredingen ernstig te nemen. Dit laat de burger in de kou staan die wil dat dierenwelzijn op een correcte, doordachte en effectieve manier wordt aangepakt. Hier moet de gemeente haar verantwoordelijkheid nemen door ook op dit gebied de noodzakelijke dienstverlening te verzekeren op lokaal niveau naar haar bevolking.

‘Men herkent de morele waarde van een land aan de manier waarop de samenleving haar dieren behandelt’ . Wij willen daarom een gemeente die alle leven respecteert en die bestuurt met aandacht voor alle dieren op het grondgebied. Concreet betekent dit dat het lokaal bestuur van Edegem meer moet inzetten op een degelijke, betrouwbare en correcte uitvoering van de wetgeving i.v.m. dierenwelzijn zoals verwacht door haar bevolking. Dit moet gecombineerd worden met de nodige ondersteuning van de bevolking waar nodig.

WAT WE WILLEN

EEN. HET OPRICHTEN VAN EEN DIERENPOLITIE

Een cel voor dierenwelzijn in de politiezone HEKLA wordt opgericht met minstens 1 politie agent die zich specialiseert in de problematiek. Deze agent wordt dan het eerste aanspreekpunt voor inwoners met vragen, klachten of meldingen en coördineert andere collega’s indien nodig. Op deze manier verzekert Edegem dat de wet correct wordt nageleefd op haar grondgebied.
Bij overtreding van de wetgeving op dierenwelzijn, is de politie de eerste toevlucht van de burger. Het is daarom belangrijk dat deze de nodige kennis heeft om gepaste opvolging te kunnen verzekeren van elke vraag, klacht of melding. Momenteel is de bevolking maar ook de politie niet (voldoende) op de hoogte zijn en de gemeente moet dit aanpakken door een duidelijke communicatiecampagne naar de bevolking en het verankeren van dierenwelzijn in de politie.

TWEE. HET OP PUNT STELLEN VAN EEN ZWERFKATTENPROGRAMMA

Het zwerfkattenprogramma van de gemeente wordt op punt gesteld met een voeder- en zorgbeleid zoals voorzien in het Vlaams Besluit van 1 april 2018. Dit is noodzakelijk om de gedane inspanningen binnen het bestaande zwerfkattenprogramma efficiënt te ondersteunen. Het nut van een sterilisatiecampagne voor zwerfkatten hoeft echt niet meer te worden aangetoond. Want als dat niet gebeurt, planten katten zich exponentieel voort. Een overbevolking van zwerfkatten leidt bovendien tot overlast, hygiëneproblemen en vooral veel leed voor de dieren zelf, die in miserabele omstandigheden moeten overleven.
Particulieren worden gestimuleerd om hun huiskatten te laten steriliseren door een voorlichtingscampagne of door financiële ondersteuning voor de laagste inkomens (bijv. via kortingsbonnen voor ingreep bij de dierenarts) toe te kennen.

DRIE. HET AANSTELLEN VAN EEN SCHEPEN VAN DIERENWELZIJN

Om een verantwoord, tastbaar en doordacht beleid te kunnen voeren, moet dierenwelzijn expliciet opgenomen zijn in de bevoegdheden van een schepen zodat burgers ook bij het gemeentebestuur terecht kunnen.

VIER. DE GEMEENTE LAAT HET HOUDEN VAN GEZELSCHAPSDIEREN TOE IN HAAR WOONZORGCENTRAEN HUURHUIZEN VAN HET OCMW

Vooral voor zorgbehoevende mensen is de steun en troost van een huisdier dikwijls zeer belangrijk. Vanuit menselijk standpunt is het daarom erg bedenkelijk om een ouder persoon te verplichten zich te ontdoen van haar of zijn hond of kat wanneer de persoon in kwestie naar bijv. een serviceflat moet verhuizen. Uiteraard moeten er redelijkerwijs beperkingen opgelegd worden met betrekking tot de diersoorten en het aantal dieren en moet er van de sociale centra verwacht worden dat ze de mensen begeleiden om op een correct manier om te gaan met hun huisdieren.

“You can judge the morality of a nation by the way the society treats its animals. “  Mahatma Gandhi

 

Related articles

Voorstel voor uitbreiding en verbetering van hondenloopweiden

De strijd tegen hondenpoep is een strijd die Edegem al lang voert. Het mag gezegd worden dat het probleem van de hondenpoep de afgelopen decennia veel minder is geworden. Komt dit door de kans op een gemeentelijke administratieve sanctie (in de volksmond GAS boete) of doordat Edegem met de jaren meer en meer hondenloopweiden heeft? […]

Learn More

Geen circus met wilde dieren in Edegem

Tijdens de gemeenteraad van 25 september 2003 heeft ons gemeenteraadslid André van Ekelenburg (nu PVDA+d!Em) gevraagd om circussen met wilde dieren net meer toe te laten in Edegem. Wat volgt was een zeer vreemde en unieke situatie. Een stukje uit het verslag van de gemeenteraad van 25.09.03 Raadslid André van Ekelenburg licht zijn interpellatie toe. […]

Learn More