HLN: De Edegemnaar klaagt over vervuiling en sluikstort.

De Edegemnaar klaagt over vervuiling en sluikstort. Waren het deels betalend maken van het Ecopark en het invoeren van de gedifferentieerde tarieven (diftar) goede maatregelen om sluikstort tegen te gaan?

“Integendeel”, hekelt lijsttrekker André Van Ekelenburg van PVDA+d!Em. “Het deels betalend maken van het Ecopark en het door de huidige meerderheid ingevoerde diftar-systeem zijn ondoordacht, duur en onhandig. Bovendien is door de vermindering van het gemeentepersoneel de vervuiling nog meer toegenomen. Het Ecopark moet terug voor iedereen gratis worden. Wie moeite doet om te sorteren en afval te vervoeren, moet beloond in plaats van gestraft worden. De maandelijkse kosten voor diftar moeten afgeschaft worden. Verder moet de gemeente weer meer gemeentepersoneel inzetten, statiegeld op bepaalde verpakkingen invoeren en sensibiliseren om de afvalberg te verkleinen.”

“Het Ecopark is onderdeel van de gemeentelijke dienstverlening en dat hoort ook zo te blijven”, voegt lijsttrekker Bart Breugelmans van CD&V daar aan toe. “Het park en de afvalophaling mogen niet in handen komen van intercommunale IGEAN. Het diftar-systeem moet aangepast worden, zo zouden alle ophalingen weer op één dag moeten gebeuren en in de zomer opnieuw wekelijks. Verder moeten er meer ondergrondse afvalcontainers komen en de mogelijkheid voor inwoners om terug met afvalzakken te werken in plaats van verplicht met containers.”

“Camera’s op plaatsen waar vuilniszakken en versleten meubels zich telkens opnieuw opstapelen, moeten een oplossing bieden”, voegt lijsttrekker Stefan De Winter van Vlaams Belang toe. “Het Ecopark moet in eigen beheer blijven en voor Edegemse particulieren gratis gemaakt worden. In een propere straat of wijk werpt men niet snel iets op straat, het is daarom belangrijk dat afval snel wordt opgeruimd. Als alle werklozen enkele uren per dag ten dienste worden gesteld van de gemeenschap voor dat soort zaken, kan dat al een wereld van verschil betekenen.”

“Sluikstorten tegengaan door camera’s op te hangen is voor ons niet de oplossing”, zegt Alessandra Lamm voor sp.a. “Wel willen wij investeren in mobiele containerparken voor bepaalde afvalsoorten voor inwoners die niet gemakkelijk tot aan het Ecopark geraken. Ook moeten vuilnisbakken op het openbaar domein veel sneller geledigd worden. Het diftar-systeem moet de komende legislatuur uitgebreid worden met in elke wijk een ondergrondse collectieve container.”

“Diftar is een goed systeem als mensen goed sorteren”, pareert burgemeester Koen Metsu (N-VA). “In het Ecopark moet er voor sommige fracties betaald worden, maar dat blijft zeer redelijk. Over het beheer van het Ecopark loopt nu een proefproject dat nog geëvalueerd moet worden. De netheid van de gemeente is voor N-VA een absolute prioriteit maar een goede huisvader moet ook zijn financiën bewaken en alle pistes open houden.”

“Er is geen bijzondere toename van sluikstort en er is niet gesnoeid in het gemeentepersoneel dat afval ophaalt”, zegt lijsttrekker Jeroen Van Laer voor Groen. “Dat het diftar-systeem werkt, bewijzen de cijfers. Na één jaar daalde het aantal opgehaalde kilo’s restafval gemiddeld al van 136 kg naar 84 kg per inwoner. Bovendien hebben we vastgesteld dat er beter gesorteerd wordt en dat het aantal opgehaalde kilo’s gft-afval verdubbelde. Wie tegen diftar is, is tegen een milieuvriendelijk een duurzaam afvalbeleid.”

“Sluikstorten getuigt van een verkeerde instelling en hangt niet vast aan de prijzen van het Ecopark”, benadrukt lijsttrekker Peter Verstraeten van Open Vld. “De kostprijzen van het Ecopark zijn niet onredelijk. Wie het park moet beheren, is van ondergeschikt belang, zolang het maar aan een redelijke kostprijs gebeurt. Wat betreft het inzetten van gemeentepersoneel wil Open Vld niet snoeien maar wel nauwgezet opvolgen.” (BSB – het Laatste nieuws).

Related articles

PVDA en d!Em samen naar gemeenteraadsverkiezingen

De lokale volksbeweging d!Em en PVDA gaan onder de naam PVDA+d!Em naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Dat onthulden ze dit weekend met een spandoek op de jaarmarkt. Tijdens de jaarmarkt in Edegem onthulden PVDA-voorzitter Peter Mertens en d!Em-boegbeeld André van Ekelenburg een speciaal spandoek. De twee gaan een samenwerkingsverbond aan en trekken onder de naam PVDA+d!Em […]

Learn More

democratiEdegem wordt D!Em (Nieuwsblad)

De Edegemse volksbeweging democratiEdegem verandert haar naam in D!Em. De beweging wil de progressieve krachten bundelen met oog op de volgende verkiezingen. De lokale volksbeweging ­democratiEdegem wil zich ontpoppen tot een alternatief voor de Edegemse politiek. Om die ambities kracht bij te zetten, krijgt de volksbeweging voortaan een nieuwe naam en een nieuw logo. “De […]

Learn More

Nieuwsblad: DemocratiEdegem lanceert meldpunt voor sluikstorten.

De nieuwe politieke beweging democratiEdegem wil dat de gemeente in de toekomst meer investeert in netheid. Daarom richtte de partij een nieuw meldpunt op waar sluikstorten en andere ongemakken kunnen worden gemeld. Om het goede voorbeeld te geven, organiseert de partij zondag een opruimactie.

Learn More