HLN: Wel of geen verbindingsweg?

CD&V en N-VA zien verbindingsweg zitten

De Vlaamse overheid onderzoekt een verbindingsweg vanaf de Mechelsesteenweg tot de Boniverlei en bij uitbreiding tot de Prins Boudewijnlaan om uiteindelijk een grote ring rond Edegem en Kontich te leggen. Is dit dé oplossing voor de mobiliteitsproblemen in Edegem?

“Wij zijn al jaren vragende partij voor die verbindingsweg”, benadrukt lijsttrekker Bart Breugelmans van CD&V. “Die zal er voor zorgen dat het centrum, de Hovestraat en Buizegem minder verkeer moeten slikken. Daardoor kan ook de Boniverlei kleinschaliger heraangelegd worden met betere fiets- en voetpaden en meer leef- en speelruimte langs de weg. Op dit moment is dat nog een bovenlokale weg die onder andere voor uitzonderlijk vervoer gebruikt wordt. Een rol die de nieuwe verbindingsweg in de toekomst op zich kan nemen.”

“Er ligt in Edegem al genoeg asfalt en tot op heden is niet aangetoond dat de verbindingswegen een oplossing kunnen zijn voor de mobiliteitsproblemen”, pikt André Van Ekelenburg in van PVDA+d!Em. “Het zou slimmer zijn dat de Park+Ride in Kontich uitgebreid wordt en veilig toegankelijk gemaakt wordt voor fietsers met een standplaats van het Antwerpse Velosysteem. Zolang de tramlijn richting Antwerpen niet is doorgetrokken, moeten er meer bussen ingezet worden.”

Beperkt draagvlak

“De verbindingsweg is al een idee van meer dan twintig jaar oud wat meteen aantoont hoe beperkt het draagvlak ervoor is”, zegt lijsttrekker Alessandra Lamm van sp.a. “De verbindingsweg zal het drukke verkeer op en rond de Prins Boudewijnlaan en de N171 niet oplossen. Het lokaal bestuur moet studies naar alternatieven zoals een beter openbaar vervoer mee ondersteunen.”
“Wegen bijleggen is dweilen met de kraan open”, voegt Stefan De Winter van Vlaams Belang toe. “Er zijn geen garanties dat de verbindinsgweg het verkeer sneller en veiliger zal laten doorstromen en dat die zelf niet binnen de kortste keren verzadigd zal zijn. Er wordt beter geïnvesteerd in subsidies of positief stimulerende middelen om duurzaam woon-werkverkeer te promoten zoals carpoolen, autodelen, fietsleasen, thuiswerken, glijdende uren en een beter openbaar vervoer. Daar zullen ook andere overheidsorganen en werkgevers zich voor moeten inzetten.”

Ook Groen is tegen een mogelijke verbindingsweg Plus. “Wij zijn resoluut tegen”, zegt lijsttrekker Jeroen Van Laer. “Op de locatie van de verbindingsweg Plus willen wij een groene corridor voor wandelaars en fietsers. De Vlaamse overheid zou beter investeren in betere fietswegen en openbaar vervoer en daarna moet er pas bekeken worden of de eerste verbindingsweg tussen de Mechelsesteenweg en de Boniverlei nuttig kan zijn. De verlenging daarvan, de verbindingsweg Plus tussen de Boniverlei en de Prins Boudewijnlaan, is voor ons sowieso uitgesloten.” Peter Verstraeten van Open Vld maakt zich ook zorgen over de omgeving waar mogelijk een verbindingsweg Plus komt: “Er moet rekening gehouden worden met de natuur in die zone. De nabijheid van de Edegemse Beek moet zeker gevrijwaard blijven. Wel is het zo dat de verbindingswegen een stuk van het sluipverkeer in Edegem kunnen wegnemen. Als dat effectief zo zal blijken, is de verbindingsweg Plus een pluspunt.”

N-VA, de partij van burgemeester Koen Metsu, voor de verbindingsweg uit: “N-VA wil absoluut dat er een verbindingsweg komt. Daar zijn wij heel duidelijk in.”

https://www.hln.be/regio/edegem/cd-v-en-n-va-zien-verbindingsweg-zitten~a717422c/

Related articles

Edegem laat 23 voltijdse personeelsleden afvloeien

Tegen 2019 schrapt de gemeente Edegem 23 voltijdse betrekkingen. ‘Een uiterst moeilijke beslissing, maar een absolute noodzaak’, zegt burgemeester Koen Metsu (N-VA). De financiële middelen van de gemeente Edegem zijn de laatste jaren fel geslonken. ‘Door enkele grote investeringen en federale maatregelen ten nadele van de gemeenten, kampt Edegem met een structureel tekort van 3 […]

Learn More

DemocratiEdegem verzamelt handtekeningen tegen Diftar

De Edegemse politieke beweging DemocratiEdegem wil driehonderd handtekeningen verzamelen van inwoners die tegen de invoering van het Diftar-systeem zijn. Op de gemeenteraad van juni werd beslist dat vanaf 1 januari de Edegemnaren hun huisvuilafval moeten betalen per gewicht. Met driehonderd handtekeningen wil DemocratiEdegem aan de gemeenteraad vragen om deze beslissing ongedaan te maken. “Dit systeem […]

Learn More