HLN: Wel of geen verbindingsweg?

CD&V en N-VA zien verbindingsweg zitten

De Vlaamse overheid onderzoekt een verbindingsweg vanaf de Mechelsesteenweg tot de Boniverlei en bij uitbreiding tot de Prins Boudewijnlaan om uiteindelijk een grote ring rond Edegem en Kontich te leggen. Is dit dé oplossing voor de mobiliteitsproblemen in Edegem?

“Wij zijn al jaren vragende partij voor die verbindingsweg”, benadrukt lijsttrekker Bart Breugelmans van CD&V. “Die zal er voor zorgen dat het centrum, de Hovestraat en Buizegem minder verkeer moeten slikken. Daardoor kan ook de Boniverlei kleinschaliger heraangelegd worden met betere fiets- en voetpaden en meer leef- en speelruimte langs de weg. Op dit moment is dat nog een bovenlokale weg die onder andere voor uitzonderlijk vervoer gebruikt wordt. Een rol die de nieuwe verbindingsweg in de toekomst op zich kan nemen.”

“Er ligt in Edegem al genoeg asfalt en tot op heden is niet aangetoond dat de verbindingswegen een oplossing kunnen zijn voor de mobiliteitsproblemen”, pikt André Van Ekelenburg in van PVDA+d!Em. “Het zou slimmer zijn dat de Park+Ride in Kontich uitgebreid wordt en veilig toegankelijk gemaakt wordt voor fietsers met een standplaats van het Antwerpse Velosysteem. Zolang de tramlijn richting Antwerpen niet is doorgetrokken, moeten er meer bussen ingezet worden.”

Beperkt draagvlak

“De verbindingsweg is al een idee van meer dan twintig jaar oud wat meteen aantoont hoe beperkt het draagvlak ervoor is”, zegt lijsttrekker Alessandra Lamm van sp.a. “De verbindingsweg zal het drukke verkeer op en rond de Prins Boudewijnlaan en de N171 niet oplossen. Het lokaal bestuur moet studies naar alternatieven zoals een beter openbaar vervoer mee ondersteunen.”
“Wegen bijleggen is dweilen met de kraan open”, voegt Stefan De Winter van Vlaams Belang toe. “Er zijn geen garanties dat de verbindinsgweg het verkeer sneller en veiliger zal laten doorstromen en dat die zelf niet binnen de kortste keren verzadigd zal zijn. Er wordt beter geïnvesteerd in subsidies of positief stimulerende middelen om duurzaam woon-werkverkeer te promoten zoals carpoolen, autodelen, fietsleasen, thuiswerken, glijdende uren en een beter openbaar vervoer. Daar zullen ook andere overheidsorganen en werkgevers zich voor moeten inzetten.”

Ook Groen is tegen een mogelijke verbindingsweg Plus. “Wij zijn resoluut tegen”, zegt lijsttrekker Jeroen Van Laer. “Op de locatie van de verbindingsweg Plus willen wij een groene corridor voor wandelaars en fietsers. De Vlaamse overheid zou beter investeren in betere fietswegen en openbaar vervoer en daarna moet er pas bekeken worden of de eerste verbindingsweg tussen de Mechelsesteenweg en de Boniverlei nuttig kan zijn. De verlenging daarvan, de verbindingsweg Plus tussen de Boniverlei en de Prins Boudewijnlaan, is voor ons sowieso uitgesloten.” Peter Verstraeten van Open Vld maakt zich ook zorgen over de omgeving waar mogelijk een verbindingsweg Plus komt: “Er moet rekening gehouden worden met de natuur in die zone. De nabijheid van de Edegemse Beek moet zeker gevrijwaard blijven. Wel is het zo dat de verbindingswegen een stuk van het sluipverkeer in Edegem kunnen wegnemen. Als dat effectief zo zal blijken, is de verbindingsweg Plus een pluspunt.”

N-VA, de partij van burgemeester Koen Metsu, voor de verbindingsweg uit: “N-VA wil absoluut dat er een verbindingsweg komt. Daar zijn wij heel duidelijk in.”

https://www.hln.be/regio/edegem/cd-v-en-n-va-zien-verbindingsweg-zitten~a717422c/

Related articles

democratiEdegem wordt D!Em (Nieuwsblad)

De Edegemse volksbeweging democratiEdegem verandert haar naam in D!Em. De beweging wil de progressieve krachten bundelen met oog op de volgende verkiezingen. De lokale volksbeweging ­democratiEdegem wil zich ontpoppen tot een alternatief voor de Edegemse politiek. Om die ambities kracht bij te zetten, krijgt de volksbeweging voortaan een nieuwe naam en een nieuw logo. “De […]

Learn More

HLN: Fietsersbond schrijft vernietigend rapport

Het gemeentebestuur van Edegem kreeg in het voorjaar een vernietigend rapport van de fietsersbond. Wat moet het volgende bestuur doen aan fietsveiligheid en -comfort? “Er is de afgelopen zes jaar weinig of niets gebeurd om het fietsen aangenamer en veiliger te maken”, hekelt CD&V-lijsttrekker Bart Breugelmans. “Onder impuls van onze jongeren heeft onze partij de […]

Learn More

DemocratiEdegem wordt d!Em (HLN)

De Edegemse politieke beweging democratiEdegem, gesticht in 2010, gaat voortaan door het leven als d!EM, dat staat voor ‘democratie in Edegem’. “Met onze visie willen we bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen de nodige zetels verwerven en we mikken hierbij op de linkse en progressieve mensen en partijen”, vertelt André Van Ekelenburg van d!EM. De partij telt […]

Learn More