HLN: Fietsersbond schrijft vernietigend rapport

Het gemeentebestuur van Edegem kreeg in het voorjaar een vernietigend rapport van de fietsersbond. Wat moet het volgende bestuur doen aan fietsveiligheid en -comfort?

“Er is de afgelopen zes jaar weinig of niets gebeurd om het fietsen aangenamer en veiliger te maken”, hekelt CD&V-lijsttrekker Bart Breugelmans. “Onder impuls van onze jongeren heeft onze partij de fietsdeal opgestart. Volgens die deal moet elke toekomstige investering van Edegem in wegeninfrastructuur door een fietsbril bekeken worden en bij uitbreiding naar alle zwakke weggebruikers.”

Putten en bulten

“Maatregelen zoals het deelfietsensysteem doortrekken naar Edegem en de snelheidslimiet op de Prins Boudewijnlaan verlagen naar 50km/u, maken het fietsen veiliger”, vult PVDA+d!Em aan. “Bij de recente heraanleg van de Drie Eikenstraat heeft het bestuur opnieuw weinig of geen rekening gehouden met de zwakke weggebruiker.”

Vlaams Belang eist een langetermijnvisie voor fietsers: “Duidelijkere verkeerssignalisatie op gevaarlijke kruispunten en voldoende brede fietspaden zonder putten en bulten zijn simpele ingrepen die worden nagelaten door het bestuur.”

“De evaluatie van de fietsersbond was een momentopname”, verdedigt burgemeester Koen Metsu (N-VA) zich. “Veel projecten zaten toen in een eindfase en zijn inmiddels wel afgerond. Bij het begin van onze legislatuur hadden we heel wat achterstand in te halen aangezien de fietsers niet bepaald vertroeteld werden onder het vorige bestuur. Voor N-VA blijven fietsers een belangrijke doelgroep in de komende legislatuur en we zullen blijven samenwerken met de fietsersbond, de provinciale cel fietsbeleid en andere partners.”

“Vorige legislatuur is er exact 1km fietspad aangelegd”, vult Groen aan. “Wij hebben in totaal 3,5km trage wegen gerealiseerd. Groen wil blijven gaan voor een mobiliteitsplan op kindermaat met meer trage wegen en overdekte fietsenstallingen“

Open Vld benadrukt dat uit een peiling van de Vlaamse overheid blijkt dat de Edegemnaar meer dan in de rest van Vlaanderen tevreden is met het aantal fietspaden en de kwaliteit ervan. “Maar uiteraard kan het beter en Open Vld wil daar in blijven investeren.”

https://www.hln.be/regio/edegem/fietsersbond-schrijft-vernietigend-rapport~ad6b0f7f/

Related articles

Mobiliteitsdebat voor Edegem en de Zuidrand

Groot MOBILITEITSDEBAT in Edegem. Dit debat is heel interessant voor alle Edegemenaren en alle inwoners van de Zuidrand. Manu Claeys komt voor stRaten-generaal en Ademloos meer uitleg geven over het Meccano-plus plan. Ilke Cabus die dokter is bij geneeskunde voor het volk en lid is van PVDA Edegem zal u informeren over de gezondheidsinvloeden van de […]

Learn More

HLN: Wel of geen verbindingsweg?

CD&V en N-VA zien verbindingsweg zitten De Vlaamse overheid onderzoekt een verbindingsweg vanaf de Mechelsesteenweg tot de Boniverlei en bij uitbreiding tot de Prins Boudewijnlaan om uiteindelijk een grote ring rond Edegem en Kontich te leggen. Is dit dé oplossing voor de mobiliteitsproblemen in Edegem? “Wij zijn al jaren vragende partij voor die verbindingsweg”, benadrukt […]

Learn More

PVDA trekt samen met d!Em naar stembus

De lokale Edegemse volksbeweging d!Em en PVDA gaan onder de naam PVDA+d!Em naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Op deze lijst zullen volgens de partij naast de PVDA en d!Em-leden ook enkele voormalige Groen en sp.a-leden en enkele onafhankelijken staan. ”We willen de derde grootste in Edegem worden en mikken dan ook op drie zetels. Met ons […]

Learn More