Is de opwarming van de aarde een probleem?

Krijgen we ooit nog een Elfstedentocht? Zal het schansspringen in Garmisch-Partenkirchen ooit nog is doorgaan op echt ijs? Wordt onze gemeente ooit een kustgemeente? Met een opwarming van 0.8°C voelen we vandaag al de gevolgen: smelting van de ijskappen en gletsjers, verzuring van de oceanen, grillig weer, droogte afgewisseld met stortbuien. Twee graden opwarming van het klimaat is al een rampscenario. Als we alles op zijn beloop laten zullen de werkende mensen en de arme landen nog eens de zwaarste tol betalen. De meeste elementaire noden worden bedreigd: water, voedselvoorziening, een leefbaar en gezonde omgeving. Naast de vele vluchtelingen uit oorlogsgebieden zullen honderdduizenden klimaatvluchtelingen naar onze gebieden trekken. Ook al ben ik een overtuigde atheïst moet ik soms even denken aan Genesis 6:5 “de HEER zei: Ik ga de mens die Ik geschapen heb, van de aardbodem wegvagen, zowel de mens als het vee, en de kruipende dieren en de vogels in de lucht, want het spijt mij dat Ik ze gemaakt heb.” Noach die een boot bouwde toen hij 500 jaar oud was (en wij maar zagen dat we langer moeten werken) zou de mensen en dieren in hun soorten redden. Ook al is Noach 950 jaar oud geworden, hij kan ons niet meer helpen. We gaan de opwarming van de aarde zelf moeten tegenhouden. Om een probleem op te lossen moet je eerst het probleem erkennen. Tot voor kort dacht ik dat enkel mensen zoals Donald Trump niet door hadden dat de opwarming van de aarde een probleem is (zie link 1). Met grote verbazing heb ik via Facebook moeten ontdekken dat een lid van de Edegemse meerderheid geen probleem ziet in de opwarming van de aarde. Deze persoon schreef “Hé kijk, ik sta niet alleen met mijn gevoel tegenover de zogenaamde rampspoed die ons te wachten staat. En het is zelfs niet de eerste de beste die perfect verwoord wat ik er over denk. In het verleden heeft onze planeet best al wat klimaatwijzigingen ondergaan. En ze draait nog steeds (zie link 2) …. ik sta achter het burgemeestersconvenant. Maar het grote gevaar van een klimaatwijziging zie ik niet.” De aarde zal blijven draaien. Dat denk ik ook. Echter, wie een beetje onderlegd is inzake de klimaatopwarming weet dat je de klimaatwijzigingen uit het verleden niet kan vergelijking met de opwarming van de aarde. De 1500-jarige Dansgaard-Oeschger-cyclus komt alleen op het noordelijk halfrond voor en gaat altijd gepaard met een afkoeling op het zuidelijk halfrond. De huidige opwarming vindt plaats op beide halfronden (zie link 3). In Amerika heeft men meermaals kunnen bewijzen dat de klimaatsceptici gesponsord worden door grote multinationals (zie link 4). De schrijver van het stuk waar de persoon uit de Edegemse meerderheid naar verwijst heeft in het verleden ook al dingen geschreven die, op zijn zachts gezegd, niet overeenkomen met de realiteit (zie link 5). Een ander lid van de meerderheid probeerde mij te overtuigen dat deze meerderheid de klimaatopwarming toch serieus neemt. Het ondertekenen van de burgermeestersconvenant zou hiervan het bewijs zijn. Hetgeen ik in het verslag van de gemeenteraad van 23 maart 2015 lees stelt me echter niet gerust. “Er wordt door het bestuur gezegd: reken ons niet af op resultaten, het is vooral een engagement… … sinds de herbevestiging van de klimaatneutrale organisatie is er niet al te veel gebeurd. Typerend voorbeeld is dat in september 2012 met “Sing for the climate” iedereen enthousiast meedeed, ook de kinderen van de gemeenteschool. Een jaar later besliste dit bestuur om de vergunning voor de nieuwbouw van de school zeker voor eind 2013 aan te vragen om niet aan de strengere energienormen vanaf 2014 te moeten voldoen.“ Het ondertekenen van overeenkomsten is een goede start. Echter, hier is de aarde niet mee gered. Uit bezorgdheid voor onze toekomst en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen heb ik bovenstaande vragen.

1) Is de meerderheid het eens met de uitspraak dat de klimaatopwarming geen probleem is?

2) Welke realisaties zal de meerderheid doen tegen de klimaatopwarming? – Met realisaties bedoel ik effectieve verwezenlijkingen. Dus geen ondertekening van één of andere overeenkomst. Deze vraag hoeft men enkel te beantwoorden als men “neen” heeft geantwoord op de eerste vraag.

Related articles

Deelfietssysteem Velo in Edegem

31 VERZOEKSCHRIFT BURGER: OPSTARTEN VAN EEN BOVENLOKAAL OVERLEG VOOR HET REALISEREN VAN HET PROJECT VELO IN EDEGEM – AKTENAME De heer John Versprille licht zijn verzoekschrift toe. Schepen Birre Timmermans antwoordt dat er twee spelers op de markt zijn. Stad Antwerpen start momenteel met een rondvraag in haar districten. In Edegem zijn Hof ter Linden […]

Learn More

Deelname aan Earth Hour – feest voor het klimaat.

De klimaatverandering is een probleem. De CO2-uitstoot stijgt jaarlijks. Ons klimaat is op weg naar een opwarming van 4°C ten opzichte van het begin van de industriële revolutie: dat is ruim boven de grens van 2°C. In België is het gebrek aan ambitie duidelijk zichtbaar. De helft van onze ecologische voetafdruk is afkomstig van fossiele […]

Learn More

Het realiseren van een oplossing om het verder bestaan van het Edegems Taalatelier te garanderen.

Onderstaand verzoekschrift wordt bij toepassing van artikel 45 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Edegem ingediend door 300 ondertekenden inwoners van de gemeente. Voorafgaande overwegingen. Wij stellen vast dat het gemeentebestuur zonder ernstig overleg in juni van dit jaar plots besliste om het Edegems Taalatelier te sluiten. De wijze waarop dit gebeurde was […]

Learn More