Zwembad van Edegem ook open op zaterdag?

Sinds maart 2014 is het zwembad van Edegem niet meer open op zaterdagvoormiddag. Onbegrijpelijk zegt Jos Truyens (voorzitter van democratiEdegem). De gemeente heeft onlangs € 40.000 geïnvesteerd in dit zwembad.  Als “beloning” krijgt diegene die dit betaald heeft, de Edegemse belastingbetaler, geen opening meer op zaterdag. Het Edegems zwembad dat soms als grap benoemd wordt als het olympisch voetbad is erg in trek bij ouders met jonge kinderen. Volgens André van Ekelenburg (politieke coördinator bij democratiEdegem) zijn vooral de ouders die hun kinderen leren zwemmen vragende partij. André zal maandag 18 mei tijdens de gemeenteraad de bevoegde schepen hierover interpelleren.  Volgens André gaat het hier niet enkel over het zwembad maar over een beleid dat dankzij ondoordachte besparing in het personeelsbestand het een na het ander afbouwt.
Ondertussen weten we (03.07.18) dat de kans groot is dat het zwembad definitief gesloten wordt.

Related articles

Deelfietssysteem Velo in Edegem

31 VERZOEKSCHRIFT BURGER: OPSTARTEN VAN EEN BOVENLOKAAL OVERLEG VOOR HET REALISEREN VAN HET PROJECT VELO IN EDEGEM – AKTENAME De heer John Versprille licht zijn verzoekschrift toe. Schepen Birre Timmermans antwoordt dat er twee spelers op de markt zijn. Stad Antwerpen start momenteel met een rondvraag in haar districten. In Edegem zijn Hof ter Linden […]

Learn More

Vraag naar beter groen onderhoud in Edegem

Edegem is een dichtbevolkte gemeente waarin we gelukkig nog heel veel natuur hebben. Door verkavelingen verdwijnt er steeds meer en meer natuurlijke ruimte. Het is dan ook heel positief dat Hof Ter Linde aansluitend met Fort V ons een natuurlijke long geeft van ongeveer 90 hectaren. Met dit voorstel willen we aan de ene kant […]

Learn More