Vraag naar beter groen onderhoud in Edegem

Edegem is een dichtbevolkte gemeente waarin we gelukkig nog heel veel natuur hebben. Door verkavelingen verdwijnt er steeds meer en meer natuurlijke ruimte. Het is dan ook heel positief dat Hof Ter Linde aansluitend met Fort V ons een natuurlijke long geeft van ongeveer 90 hectaren. Met dit voorstel willen we aan de ene kant bekijken waar we meer natuur kunnen realiseren en aan de andere kant de wrevel van overtollig groen of hinderlijk groen kunnen wegwerken. Voorstel voor een toegankelijk en duidelijk groen communicatieplatform. Via een duidelijk forum dat goed bereikbaar is voor elke burger (mail, brief, website van Edegem, Facebook , … ) kan de burger suggesties, opmerkingen, klachten en voorstellen doorgeven. De gemeente geeft dan duidelijk weer of ze hier iets mee gaat doen. De gemeente geeft ook een duidelijk en onderbouwd antwoord waarom ze een bepaalde klacht of voorstel niet behandelt. Geschiedenis: In 2003 heeft een toenmalig gemeenteraadslid samen met enkele bewoners van De Wieken geijverd om het groenbeheer in De Wieken te optimaliseren. Enkele bomen waren veel te groot geworden, struiken waren verwilderd en klimop groeide voor de keukenramen op de eerste verdieping. De Wieken had nood aan een groot onderhoud. Het kostte het gemeenteraadslid en de bewoners heel veel moeite om het toenmalig beleid te overtuigen om hier iets aan te doen. Deze moeite was niet voor niets. Het toenmalig beleid heeft nadien De Wieken een echt groot onderhoud gegeven. Dit volgens de noden en wensen van de bewoners. 10 jaar na het groot onderhoud heeft deze wijk weer enkele bomen die te ver zijn uitgegroeid. Ondanks mailing die begonnen is in 2013 is hier nog niets aan gedaan. De reacties op onze mails geven ons niet de indruk dat dit probleem wordt opgelost. Een mail over een boom in de Onafhankelijkheidsstraat van 01/02/2015 is op het moment van dit schrijven nog steeds niet beantwoord. Het probleem situeert zich niet enkel in De Wieken of omliggende straten. In heel Edegem hoor je vele vragen over het onderhoud van bomen en groenvoorziening. Een goede communicatie met hopelijk oplossingen en realisaties dringen zich dan ook op.

 

Voorstel: oprichten van een toegankelijk communicatieplatform waarop bewoners hun voorstellen, opmerkingen en problematiek rond bomen en natuurvoorziening kunnen melden.

Kan de gemeente een oplossing bieden aan de problematiek van bomen die hinder of onveilige situaties veroorzaken?

Kan de gemeente duidelijk communiceren hoe men een probleem of voorstel rond bomen of groenvoorziening kan melden?

Op welke termijn kan de gemeente een antwoord geven op een voorstel of een melding?

Related articles

Deelname aan Earth Hour – feest voor het klimaat.

De klimaatverandering is een probleem. De CO2-uitstoot stijgt jaarlijks. Ons klimaat is op weg naar een opwarming van 4°C ten opzichte van het begin van de industriële revolutie: dat is ruim boven de grens van 2°C. In België is het gebrek aan ambitie duidelijk zichtbaar. De helft van onze ecologische voetafdruk is afkomstig van fossiele […]

Learn More

Heractiveren van de lichtkranten

Heractiveren van de lichtkranten zodat de Edegemse verenigingen terug hun activiteiten kunnen bekend maken op de lichtkranten. De afgelopen jaren hebben de Edegemse verenigingen hun activiteiten kunnen aankondigen via de lichtkranten. Net zoals in bijna alle gemeentes in Belgie zijn deze lichtkranten een belangrijke aanvulling ter ondersteuning van de gemeentelijke verenigingen. Vooral de verenigingen die laagdrempelig […]

Learn More

Het realiseren van een oplossing om het verder bestaan van het Edegems Taalatelier te garanderen.

Onderstaand verzoekschrift wordt bij toepassing van artikel 45 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Edegem ingediend door 300 ondertekenden inwoners van de gemeente. Voorafgaande overwegingen. Wij stellen vast dat het gemeentebestuur zonder ernstig overleg in juni van dit jaar plots besliste om het Edegems Taalatelier te sluiten. De wijze waarop dit gebeurde was […]

Learn More