Vraag naar beter groen onderhoud in Edegem

Edegem is een dichtbevolkte gemeente waarin we gelukkig nog heel veel natuur hebben. Door verkavelingen verdwijnt er steeds meer en meer natuurlijke ruimte. Het is dan ook heel positief dat Hof Ter Linde aansluitend met Fort V ons een natuurlijke long geeft van ongeveer 90 hectaren. Met dit voorstel willen we aan de ene kant bekijken waar we meer natuur kunnen realiseren en aan de andere kant de wrevel van overtollig groen of hinderlijk groen kunnen wegwerken. Voorstel voor een toegankelijk en duidelijk groen communicatieplatform. Via een duidelijk forum dat goed bereikbaar is voor elke burger (mail, brief, website van Edegem, Facebook , … ) kan de burger suggesties, opmerkingen, klachten en voorstellen doorgeven. De gemeente geeft dan duidelijk weer of ze hier iets mee gaat doen. De gemeente geeft ook een duidelijk en onderbouwd antwoord waarom ze een bepaalde klacht of voorstel niet behandelt. Geschiedenis: In 2003 heeft een toenmalig gemeenteraadslid samen met enkele bewoners van De Wieken geijverd om het groenbeheer in De Wieken te optimaliseren. Enkele bomen waren veel te groot geworden, struiken waren verwilderd en klimop groeide voor de keukenramen op de eerste verdieping. De Wieken had nood aan een groot onderhoud. Het kostte het gemeenteraadslid en de bewoners heel veel moeite om het toenmalig beleid te overtuigen om hier iets aan te doen. Deze moeite was niet voor niets. Het toenmalig beleid heeft nadien De Wieken een echt groot onderhoud gegeven. Dit volgens de noden en wensen van de bewoners. 10 jaar na het groot onderhoud heeft deze wijk weer enkele bomen die te ver zijn uitgegroeid. Ondanks mailing die begonnen is in 2013 is hier nog niets aan gedaan. De reacties op onze mails geven ons niet de indruk dat dit probleem wordt opgelost. Een mail over een boom in de Onafhankelijkheidsstraat van 01/02/2015 is op het moment van dit schrijven nog steeds niet beantwoord. Het probleem situeert zich niet enkel in De Wieken of omliggende straten. In heel Edegem hoor je vele vragen over het onderhoud van bomen en groenvoorziening. Een goede communicatie met hopelijk oplossingen en realisaties dringen zich dan ook op.

 

Voorstel: oprichten van een toegankelijk communicatieplatform waarop bewoners hun voorstellen, opmerkingen en problematiek rond bomen en natuurvoorziening kunnen melden.

Kan de gemeente een oplossing bieden aan de problematiek van bomen die hinder of onveilige situaties veroorzaken?

Kan de gemeente duidelijk communiceren hoe men een probleem of voorstel rond bomen of groenvoorziening kan melden?

Op welke termijn kan de gemeente een antwoord geven op een voorstel of een melding?

Related articles

DemocratiEdegem dan toch op de jaarmarkt.

De Populaire Edegemse jaarmarkt krijgt nu ook standplaatsen voor politieke partijen. In het eerste voorstel kregen enkel de politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad een standplaats. Voor democratiEdegem was dit ontoelaatbaar. “Eigenlijk was dit een ondemocratisch voorstel. Het kan toch niet zijn dat democratiEdegem als enige geen standplaats krijgt op de jaarmarkt. We […]

Learn More

Besparen op de kosten van burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden.

We horen het dagdagelijks. We hebben last van een economische crisis. Persoonlijk omschrijf ik het tekort aan financiën, die vooral de zwakkeren in onze maatschappij treffen, als een verkeerde verdeling van het kapitaal. Volgens mij is het dan ook onze plicht om alles op alles te zetten om het geld te halen bij diegenen die […]

Learn More

Veiligheid kruispunt Onafhankelijkheidsstraat – Laureysstraat.

Uit eigen onderzoek en uit een bevraging bij de bewoners in de buurt over dit kruispunt is gebleken dat er op regelmatige basis ongelukken gebeuren op dit kruispunt. Slecht zicht op de zijstraten ( dat soms nog slechter wordt door grote voertuigen die ter hoogte van het kruispunt geparkeerd staan) onaangepaste snelheid, het nalaten om […]

Learn More