Vraag naar beter groen onderhoud in Edegem

Edegem is een dichtbevolkte gemeente waarin we gelukkig nog heel veel natuur hebben. Door verkavelingen verdwijnt er steeds meer en meer natuurlijke ruimte. Het is dan ook heel positief dat Hof Ter Linde aansluitend met Fort V ons een natuurlijke long geeft van ongeveer 90 hectaren. Met dit voorstel willen we aan de ene kant bekijken waar we meer natuur kunnen realiseren en aan de andere kant de wrevel van overtollig groen of hinderlijk groen kunnen wegwerken. Voorstel voor een toegankelijk en duidelijk groen communicatieplatform. Via een duidelijk forum dat goed bereikbaar is voor elke burger (mail, brief, website van Edegem, Facebook , … ) kan de burger suggesties, opmerkingen, klachten en voorstellen doorgeven. De gemeente geeft dan duidelijk weer of ze hier iets mee gaat doen. De gemeente geeft ook een duidelijk en onderbouwd antwoord waarom ze een bepaalde klacht of voorstel niet behandelt. Geschiedenis: In 2003 heeft een toenmalig gemeenteraadslid samen met enkele bewoners van De Wieken geijverd om het groenbeheer in De Wieken te optimaliseren. Enkele bomen waren veel te groot geworden, struiken waren verwilderd en klimop groeide voor de keukenramen op de eerste verdieping. De Wieken had nood aan een groot onderhoud. Het kostte het gemeenteraadslid en de bewoners heel veel moeite om het toenmalig beleid te overtuigen om hier iets aan te doen. Deze moeite was niet voor niets. Het toenmalig beleid heeft nadien De Wieken een echt groot onderhoud gegeven. Dit volgens de noden en wensen van de bewoners. 10 jaar na het groot onderhoud heeft deze wijk weer enkele bomen die te ver zijn uitgegroeid. Ondanks mailing die begonnen is in 2013 is hier nog niets aan gedaan. De reacties op onze mails geven ons niet de indruk dat dit probleem wordt opgelost. Een mail over een boom in de Onafhankelijkheidsstraat van 01/02/2015 is op het moment van dit schrijven nog steeds niet beantwoord. Het probleem situeert zich niet enkel in De Wieken of omliggende straten. In heel Edegem hoor je vele vragen over het onderhoud van bomen en groenvoorziening. Een goede communicatie met hopelijk oplossingen en realisaties dringen zich dan ook op.

 

Voorstel: oprichten van een toegankelijk communicatieplatform waarop bewoners hun voorstellen, opmerkingen en problematiek rond bomen en natuurvoorziening kunnen melden.

Kan de gemeente een oplossing bieden aan de problematiek van bomen die hinder of onveilige situaties veroorzaken?

Kan de gemeente duidelijk communiceren hoe men een probleem of voorstel rond bomen of groenvoorziening kan melden?

Op welke termijn kan de gemeente een antwoord geven op een voorstel of een melding?

Related articles

Deelfietssysteem Velo in Edegem

31 VERZOEKSCHRIFT BURGER: OPSTARTEN VAN EEN BOVENLOKAAL OVERLEG VOOR HET REALISEREN VAN HET PROJECT VELO IN EDEGEM – AKTENAME De heer John Versprille licht zijn verzoekschrift toe. Schepen Birre Timmermans antwoordt dat er twee spelers op de markt zijn. Stad Antwerpen start momenteel met een rondvraag in haar districten. In Edegem zijn Hof ter Linden […]

Learn More

Is de opwarming van de aarde een probleem?

Krijgen we ooit nog een Elfstedentocht? Zal het schansspringen in Garmisch-Partenkirchen ooit nog is doorgaan op echt ijs? Wordt onze gemeente ooit een kustgemeente? Met een opwarming van 0.8°C voelen we vandaag al de gevolgen: smelting van de ijskappen en gletsjers, verzuring van de oceanen, grillig weer, droogte afgewisseld met stortbuien. Twee graden opwarming van […]

Learn More

Zwembad van Edegem ook open op zaterdag?

Sinds maart 2014 is het zwembad van Edegem niet meer open op zaterdagvoormiddag. Onbegrijpelijk zegt Jos Truyens (voorzitter van democratiEdegem). De gemeente heeft onlangs € 40.000 geïnvesteerd in dit zwembad.  Als “beloning” krijgt diegene die dit betaald heeft, de Edegemse belastingbetaler, geen opening meer op zaterdag. Het Edegems zwembad dat soms als grap benoemd wordt […]

Learn More