Hof ter Linden voor exclusief en rijk publiek.

Antwoord op mondelinge vraag van Nicole Naert (PVDA) aan Inga Verhaert (sp.a).
Zeker de laatste zin is bedenkelijk. Het is niet de privé partner die alle grote werken zal betalen, dit zal betaalt worden door ons belastinggeld.
Wij gaan voor het idee van Groen (dat ze voor de verkiezingen hebben gelanceerd en na de verkiezingen hebben ingetrokken (als dat geen kiezersbedrog is weet ik het ook niet).
Mondelinge vragen
Mevrouw NAERT stelt vast dat de uitbating van het kasteel en de koetshuizen van “Hof ter Linden” in Edegem werd gegund aan kapitaalkrachtige personen die zich richten naar een exclusief en rijk publiek.
Zij vraagt waarom de vzw Kempens Landschap er niet heeft voor geopteerd om in eigen beheer een herbestemming te geven aan de gebouwen. Tevens wil zij vernemen of er nog andere kandidaten waren met een meer sociaal project. Tot slot vraagt zij of er garanties voor een publieke toegankelijkheid in de gunningsvoorwaarden werden opgenomen.
Mevrouw VERHAERT antwoordt dat zij heel blij is met de geleverde inspanningen vanwege Kempens Landschap. Tot voor kort stond er nog een bord aan de ingang van het domein met als opschrift “Privaat domein. Toegang verboden.”
De uitbating van infrastructuur hoort echter niet tot de taakstelling van Kempens Landschap. Hiervoor zoekt de vereniging partners.
In dit geval werden er 4 kandidaturen ingediend voor de uitbating van de koetshuizen en 3 voor het kasteel. De andere kandidaten dachten ofwel aan een volledige privé-verhuur ofwel aan eenzelfde invulling (restaurant, brasserie en B&B met ruimte voor feesten) zoals thans het geval is.
Het kasteel zal opengesteld worden voor het publiek tijdens tal van evenementen. Ook de brasserie is algemeen toegankelijk, er wordt bovendien ook een infopunt in voorzien met toeristische info over de streek. Het park zelf maakt geen deel uit van de erfpacht en zal tijdens de dag publiek toegankelijk zijn.
De vrijwaring van deze publieke toegankelijkheid is ook gestipuleerd in de erfpacht-overeenkomst. Spreekster besluit dat iedereen verheugd zou moeten zijn in het feit dat er privé-middelen worden geïnvesteerd in infrastructuur die publiek toegankelijk is.

Related articles

Besparen op de kosten van burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden.

We horen het dagdagelijks. We hebben last van een economische crisis. Persoonlijk omschrijf ik het tekort aan financiën, die vooral de zwakkeren in onze maatschappij treffen, als een verkeerde verdeling van het kapitaal. Volgens mij is het dan ook onze plicht om alles op alles te zetten om het geld te halen bij diegenen die […]

Learn More

“Geef vakbondswerk een plek in ons onderwijs”

Geef vakbondswerk een plek in ons onderwijs” Een debat organiseren over “de vakbond van morgen” terwijl onze Rode Duivels spelen tegen Engeland, het is een hele uitdaging. Toch lokte zo’n debat een fijn en geïnteresseerd publiek in Edegem (bij Antwerpen). Duidelijk is dat de vakbonden ernstig nadenken over hun band met jonge werknemers en over […]

Learn More