Deelfietssysteem Velo in Edegem

31 VERZOEKSCHRIFT BURGER: OPSTARTEN VAN EEN BOVENLOKAAL OVERLEG VOOR HET REALISEREN VAN HET PROJECT VELO IN EDEGEM – AKTENAME
De heer John Versprille licht zijn verzoekschrift toe.
Schepen Birre Timmermans antwoordt dat er twee spelers op de markt zijn. Stad Antwerpen start momenteel met een rondvraag in haar districten. In Edegem zijn Hof ter Linden en andere plekken hiervoor zeker een optie. De afstanden mogen echter niet te groot zijn tussen de verschillende punten. Het Veloproject is nog niet haalbaar om die reden. We krijgen eind augustus alvast de resultaten van Antwerpen en zullen die onderzoeken.
AANLEIDING
Voorgeschiedenis
Burgers kunnen tot 14 dagen voor elke gemeenteraadszitting verzoekschriften aan de gemeenteraad indienen. Deze worden via kennisname aan de gemeenteraad gerapporteerd en uiterlijk binnen de drie maanden beantwoord door het college van burgemeester en schepenen.
Juridische gronden
Art 201 tot 204 van het gemeentedecreet
Bepalingen rond indienen van verzoekschriften aan de organen van de gemeente.
Art 43 en 44 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
Bepalingen rond indienen van verzoekschriften aan de organen van de gemeente Edegem.
Bijlage
Verzoekschrift ingediend door de heer John Versprille
MOTIVERING
De heer John Versprille vraagt of de gemeente een voortrekkersrol kan spelen in het opstarten en organiseren van een bovenlokaal overleg voor het realiseren van het project Velo. Hierbij kan er middels een gebruikerskaart per jaar, aan een schappelijke prijs, gebruik gemaakt worden van huurfietsen voor korte verplaatsingen.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt akte genomen van het verzoekschrift ingediend door de heer John Versprille met als onderwerp: ‘opstarten va een bovenlokaal overlegorgaan voor het realiseren van project Velo in Edegem’.

Related articles

Nieuwsblad: DemocratiEdegem lanceert meldpunt voor sluikstorten.

De nieuwe politieke beweging democratiEdegem wil dat de gemeente in de toekomst meer investeert in netheid. Daarom richtte de partij een nieuw meldpunt op waar sluikstorten en andere ongemakken kunnen worden gemeld. Om het goede voorbeeld te geven, organiseert de partij zondag een opruimactie.

Learn More

Deelname aan Earth Hour – feest voor het klimaat.

De klimaatverandering is een probleem. De CO2-uitstoot stijgt jaarlijks. Ons klimaat is op weg naar een opwarming van 4°C ten opzichte van het begin van de industriële revolutie: dat is ruim boven de grens van 2°C. In België is het gebrek aan ambitie duidelijk zichtbaar. De helft van onze ecologische voetafdruk is afkomstig van fossiele […]

Learn More

Zwembad van Edegem ook open op zaterdag?

Sinds maart 2014 is het zwembad van Edegem niet meer open op zaterdagvoormiddag. Onbegrijpelijk zegt Jos Truyens (voorzitter van democratiEdegem). De gemeente heeft onlangs € 40.000 geïnvesteerd in dit zwembad.  Als “beloning” krijgt diegene die dit betaald heeft, de Edegemse belastingbetaler, geen opening meer op zaterdag. Het Edegems zwembad dat soms als grap benoemd wordt […]

Learn More