Besparen op de kosten van burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden.

We horen het dagdagelijks. We hebben last van een economische crisis. Persoonlijk omschrijf ik het tekort aan financiën, die vooral de zwakkeren in onze maatschappij treffen, als een verkeerde verdeling van het kapitaal. Volgens mij is het dan ook onze plicht om alles op alles te zetten om het geld te halen bij diegenen die het hebben en niet bij diegenen die het niet hebben. Mijn voorstel gaat niet enkel over de centen, het gaat ook over politieke geloofwaardigheid. Het origineel voorstel: Het origineel voorstel bevatte het idee om een college van burgemeester en schepenen met één schepen minder te realiseren. Dit voorstel, dat niet gerealiseerd is in deze legislatuur, zal verplicht worden vanaf 2019. Het huidig voorstel: Burgemeester en schepenen leveren 10% in van alle vergoedingen die ze krijgen via hun ambt. Deze inlevering start vanaf 2014 en duurt minstens tot het einde van deze legislatuur. Voorzitters (gemeenteraad en commissie) krijgen geen extra vergoeding. Ze krijgen dezelfde vergoeding zoals elk ander gemeenteraadslid. Iemand die een mandaat in de gemeenteraad combineert met een bovenlokaal mandaat ontvangt geen enkele vergoeding vanuit zijn mandaat en aanverwanten in Edegem. 10% of meer? Om evenredig te zijn met de inspanningen die de nieuwe meerderheid vraagt aan de burger, moesten we geen 10% maar 33% inlevering vragen (de belastingen zijn gemiddeld met 33% verhoogd.) Om de drempel heel laag te houden hebben we geopteerd om slechts 10% inlevering te vragen. Het spreekt voor zich dat elk lid van het schepencollege dat solidair wil zijn met de gewone burger kan opteren voor de 33% inlevering. Gezien de uitspraken in de artikels in bijlage ben ik ervan overtuigd dat alle partijen kunnen instemmen met dit voorstel. Vooral de partijen die de huidige Edegemse meerderheid vormen zouden volgens deze bronnen grote voorstander moeten zijn.

Related articles

Het realiseren van een oplossing om het verder bestaan van het Edegems Taalatelier te garanderen.

Onderstaand verzoekschrift wordt bij toepassing van artikel 45 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Edegem ingediend door 300 ondertekenden inwoners van de gemeente. Voorafgaande overwegingen. Wij stellen vast dat het gemeentebestuur zonder ernstig overleg in juni van dit jaar plots besliste om het Edegems Taalatelier te sluiten. De wijze waarop dit gebeurde was […]

Learn More

“Geef vakbondswerk een plek in ons onderwijs”

Geef vakbondswerk een plek in ons onderwijs” Een debat organiseren over “de vakbond van morgen” terwijl onze Rode Duivels spelen tegen Engeland, het is een hele uitdaging. Toch lokte zo’n debat een fijn en geïnteresseerd publiek in Edegem (bij Antwerpen). Duidelijk is dat de vakbonden ernstig nadenken over hun band met jonge werknemers en over […]

Learn More