Edegem laat 23 voltijdse personeelsleden afvloeien

Tegen 2019 schrapt de gemeente Edegem 23 voltijdse betrekkingen. ‘Een uiterst moeilijke beslissing, maar een absolute noodzaak’, zegt burgemeester Koen Metsu (N-VA).

De financiële middelen van de gemeente Edegem zijn de laatste jaren fel geslonken. ‘Door enkele grote investeringen en federale maatregelen ten nadele van de gemeenten, kampt Edegem met een structureel tekort van 3 miljoen euro per jaar’, zegt burgemeester Koen Metsu (N-VA). ‘Als je weet dat de helft van onze uitgaven naar personeelsuitgaven gaat, dan moet je ook de eigen werking in vraag durven stellen.’
De gemeente telt momenteel 188 voltijdse jobs, wat neerkomt op 8,8 voltijdse krachten per 1.000 inwoners. ‘Veruit het hoogste van het hele kanton en ruim boven het Vlaamse gemiddelde van 7,4’, zegt Metsu. ‘In samenspraak met de diensthoofden hebben we bekeken waar de organisatie beter kan.’
Uiteindelijk worden er tegen 2019 23,75 jobs geschrapt: 16,95 via geleidelijke afvloeiing en 6,8 directe ontslagen. Die laatsten vallen vooral bij de parkwacht, waar 5 voltijdse jobs sneuvelen. ‘Een enorm moeilijke beslissing’, zegt Metsu. ‘Afscheid nemen van mensen is nooit leuk, maar het is de enige haalbare maatregel als we de gemeente niet met een zware schuld willen opzadelen.’
Metsu benadrukt dat het aantal naakte ontslagen tot een minimum werd beperkt, en dat de mensen in kwestie steun en begeleiding krijgen in hun zoektocht naar een nieuwe job.
Oppositiepartij CD&V reageert, bij monde van fractieleider Jan Pszeniczko, verontwaardigd op de besparingsoperatie. ‘In tegenstelling tot wat men beweert, heeft de gemeente wel degelijk nog financiële reserves’, beweert hij.

Related articles

democratiEdegem wordt D!Em (Nieuwsblad)

De Edegemse volksbeweging democratiEdegem verandert haar naam in D!Em. De beweging wil de progressieve krachten bundelen met oog op de volgende verkiezingen. De lokale volksbeweging ­democratiEdegem wil zich ontpoppen tot een alternatief voor de Edegemse politiek. Om die ambities kracht bij te zetten, krijgt de volksbeweging voortaan een nieuwe naam en een nieuw logo. “De […]

Learn More

PVDA + D!EM Edegem zoeken en vinden de moedigste inwoner

EDEGEM – Het Edegems Volkshuis (Ons Huis) was dit weekend weer goed gevuld tijdens de nieuwjaarsdrink van PVDA+d!Em. Naast de vele hapjes en drankjes voelde je vooral de strijdlust en, zoals de aanwezigen het zelf omschrijven, de kameraadschap tussen de leden en sympathisanten van deze politieke partijen die dit najaar als één grote familie naar de […]

Learn More

“Geef vakbondswerk een plek in ons onderwijs”

Geef vakbondswerk een plek in ons onderwijs” Een debat organiseren over “de vakbond van morgen” terwijl onze Rode Duivels spelen tegen Engeland, het is een hele uitdaging. Toch lokte zo’n debat een fijn en geïnteresseerd publiek in Edegem (bij Antwerpen). Duidelijk is dat de vakbonden ernstig nadenken over hun band met jonge werknemers en over […]

Learn More