Edegem laat 23 voltijdse personeelsleden afvloeien

Tegen 2019 schrapt de gemeente Edegem 23 voltijdse betrekkingen. ‘Een uiterst moeilijke beslissing, maar een absolute noodzaak’, zegt burgemeester Koen Metsu (N-VA).

De financiële middelen van de gemeente Edegem zijn de laatste jaren fel geslonken. ‘Door enkele grote investeringen en federale maatregelen ten nadele van de gemeenten, kampt Edegem met een structureel tekort van 3 miljoen euro per jaar’, zegt burgemeester Koen Metsu (N-VA). ‘Als je weet dat de helft van onze uitgaven naar personeelsuitgaven gaat, dan moet je ook de eigen werking in vraag durven stellen.’
De gemeente telt momenteel 188 voltijdse jobs, wat neerkomt op 8,8 voltijdse krachten per 1.000 inwoners. ‘Veruit het hoogste van het hele kanton en ruim boven het Vlaamse gemiddelde van 7,4’, zegt Metsu. ‘In samenspraak met de diensthoofden hebben we bekeken waar de organisatie beter kan.’
Uiteindelijk worden er tegen 2019 23,75 jobs geschrapt: 16,95 via geleidelijke afvloeiing en 6,8 directe ontslagen. Die laatsten vallen vooral bij de parkwacht, waar 5 voltijdse jobs sneuvelen. ‘Een enorm moeilijke beslissing’, zegt Metsu. ‘Afscheid nemen van mensen is nooit leuk, maar het is de enige haalbare maatregel als we de gemeente niet met een zware schuld willen opzadelen.’
Metsu benadrukt dat het aantal naakte ontslagen tot een minimum werd beperkt, en dat de mensen in kwestie steun en begeleiding krijgen in hun zoektocht naar een nieuwe job.
Oppositiepartij CD&V reageert, bij monde van fractieleider Jan Pszeniczko, verontwaardigd op de besparingsoperatie. ‘In tegenstelling tot wat men beweert, heeft de gemeente wel degelijk nog financiële reserves’, beweert hij.

Related articles

HLN: Wel of geen verbindingsweg?

CD&V en N-VA zien verbindingsweg zitten De Vlaamse overheid onderzoekt een verbindingsweg vanaf de Mechelsesteenweg tot de Boniverlei en bij uitbreiding tot de Prins Boudewijnlaan om uiteindelijk een grote ring rond Edegem en Kontich te leggen. Is dit dé oplossing voor de mobiliteitsproblemen in Edegem? “Wij zijn al jaren vragende partij voor die verbindingsweg”, benadrukt […]

Learn More

DemocratiEdegem gaat voor 1.001 handtekeningen

In Edegem wil de beweging DemocratiEdegem niet 100, maar 1.001 handtekeningen verzamelen om deel te nemen aan de verkiezingen op 14 oktober. “Daarmee willen we aantonen dat we als alternatief voor de traditionele partijen een groot draagvlak hebben”, klinkt het. DemocratiEdegem noemt zichzelf een “democratische politieke beweging” en geen partij. “Met het woord beweging willen […]

Learn More

Volksbeweging d!Em en PVDA samen naar kiezer

De lokale volksbeweging d!Em en PVDA gaan onder de naam PVDA+d!Em naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Dat kondigden PVDA-voorzitter Peter Mertens en d!Em-boegbeeld André van Ekelenburg aan tijdens de jaarmarkt in Edegem. Het is de eerste keer dat de PVDA in Edegem opkomt. Aangezien haar ideologie nauw aansluit bij die van volksbeweging d!Em, besloten Mertens en […]

Learn More