Edegem laat 23 voltijdse personeelsleden afvloeien

Tegen 2019 schrapt de gemeente Edegem 23 voltijdse betrekkingen. ‘Een uiterst moeilijke beslissing, maar een absolute noodzaak’, zegt burgemeester Koen Metsu (N-VA).

De financiële middelen van de gemeente Edegem zijn de laatste jaren fel geslonken. ‘Door enkele grote investeringen en federale maatregelen ten nadele van de gemeenten, kampt Edegem met een structureel tekort van 3 miljoen euro per jaar’, zegt burgemeester Koen Metsu (N-VA). ‘Als je weet dat de helft van onze uitgaven naar personeelsuitgaven gaat, dan moet je ook de eigen werking in vraag durven stellen.’
De gemeente telt momenteel 188 voltijdse jobs, wat neerkomt op 8,8 voltijdse krachten per 1.000 inwoners. ‘Veruit het hoogste van het hele kanton en ruim boven het Vlaamse gemiddelde van 7,4’, zegt Metsu. ‘In samenspraak met de diensthoofden hebben we bekeken waar de organisatie beter kan.’
Uiteindelijk worden er tegen 2019 23,75 jobs geschrapt: 16,95 via geleidelijke afvloeiing en 6,8 directe ontslagen. Die laatsten vallen vooral bij de parkwacht, waar 5 voltijdse jobs sneuvelen. ‘Een enorm moeilijke beslissing’, zegt Metsu. ‘Afscheid nemen van mensen is nooit leuk, maar het is de enige haalbare maatregel als we de gemeente niet met een zware schuld willen opzadelen.’
Metsu benadrukt dat het aantal naakte ontslagen tot een minimum werd beperkt, en dat de mensen in kwestie steun en begeleiding krijgen in hun zoektocht naar een nieuwe job.
Oppositiepartij CD&V reageert, bij monde van fractieleider Jan Pszeniczko, verontwaardigd op de besparingsoperatie. ‘In tegenstelling tot wat men beweert, heeft de gemeente wel degelijk nog financiële reserves’, beweert hij.

Related articles

N-VA campagnebus zorgt voor ophef in Edegem.

“Kinderen hun schoolreis afpakken is het allerlaatste dat we willen”, zegt PVDA+d!Em woordvoerder André van Ekelenburg. De woordvoerder van de linkse Edegemse verkiezingslijst heeft begrip voor de moeilijke beslissing die de schooldirectie moest nemen toen ze plots geconfronteerd werd met dit ethisch dilemma. Kinderen niet op schoolreis laten vertrekken of ze laten instappen in de campagnebus van […]

Learn More

HLN: De Edegemnaar klaagt over vervuiling en sluikstort.

De Edegemnaar klaagt over vervuiling en sluikstort. Waren het deels betalend maken van het Ecopark en het invoeren van de gedifferentieerde tarieven (diftar) goede maatregelen om sluikstort tegen te gaan? “Integendeel”, hekelt lijsttrekker André Van Ekelenburg van PVDA+d!Em. “Het deels betalend maken van het Ecopark en het door de huidige meerderheid ingevoerde diftar-systeem zijn ondoordacht, […]

Learn More

Gazet van&voor Hove: PVDA+d!Em gaat voor de overwinning in Edegem

“Het was een hele karwei” zegt PVDA+d!Em lijsttrekker André van Ekelenburg, “maar we zijn er helemaal klaar voor.” “Na onze Grote bevraging, waarmee we de mening van de Edegemnaar hebben bevraagd, het verzamelen van de nodige handtekeningen om te mogen opkomen  en het opmaken van een  sociaal en ecologisch programma,  hebben we nu een mooi uitgebalanceerde […]

Learn More