Voorstel voor uitbreiding en verbetering van hondenloopweiden

De strijd tegen hondenpoep is een strijd die Edegem al lang voert. Het mag gezegd worden dat het probleem van de hondenpoep de afgelopen decennia veel minder is geworden. Komt dit door de kans op een gemeentelijke administratieve sanctie (in de volksmond GAS boete) of doordat Edegem met de jaren meer en meer hondenloopweiden heeft? Hondenloopweiden zorgen niet enkel voor minder hondenpoep op straat, ze zorgen ook voor sociaal contact tussen hondeneigenaars. Het realiseren van meer hondenloopweiden is dan ook een positieve investering. Op de gemeentelijke website zien we dat er 3 hondenloopweiden aangeduid zijn. Fort 5, Lourdeslaan en Willem Herreynstraat. De hondenloopweide aan de Romeinse Put in Buizegem staat hier spijtig genoeg niet bij. Misschien kan er eentje bij komen op het domein Hof Ter Linde en in de Ingenieur Haesaertslaan (waar vroeger het verkeerspark was). En wie weet, misschien zijn er nog andere locaties nodig en beschikbaar. We kunnen het comfort van deze hondenloopweiden verhogen met een afgeschutte zitplaats. Een zitplaats dat je beschermt tegen de regen en de zon.

Kan en wil de gemeente zich informeren over de noodzaak van het realiseren van extra hondenloopweiden?

Is het mogelijk om de hondenloopweiden te voorzien van een schuilhuisje / schuilplaats?

 

Related articles

Besparen op lokale politiekers.

Gemeente Edegem afschrift voorzitter Zitting van 15 januari 2014 Voorzitter: Philippe Muyters INDIENING VERZOEKSCHRIFT ANDRE VAN EKELENBURG – ONONTVANKELIJKHEID AANLEIDING Voorgeschiedenis Op 29 december 2013 ontvingen wij een verzoekschrift van de heer André Van Ekelenburg. Het betreft een 3-ledige vraag. Juridische gronden Art. 44 §2 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van 18 februari […]

Learn More

Veiligheid kruispunt Onafhankelijkheidsstraat – Laureysstraat.

Uit eigen onderzoek en uit een bevraging bij de bewoners in de buurt over dit kruispunt is gebleken dat er op regelmatige basis ongelukken gebeuren op dit kruispunt. Slecht zicht op de zijstraten ( dat soms nog slechter wordt door grote voertuigen die ter hoogte van het kruispunt geparkeerd staan) onaangepaste snelheid, het nalaten om […]

Learn More

Vraag naar beter groen onderhoud in Edegem

Edegem is een dichtbevolkte gemeente waarin we gelukkig nog heel veel natuur hebben. Door verkavelingen verdwijnt er steeds meer en meer natuurlijke ruimte. Het is dan ook heel positief dat Hof Ter Linde aansluitend met Fort V ons een natuurlijke long geeft van ongeveer 90 hectaren. Met dit voorstel willen we aan de ene kant […]

Learn More