DemocratiEdegem dan toch op de jaarmarkt.

De Populaire Edegemse jaarmarkt krijgt nu ook standplaatsen voor politieke partijen.

In het eerste voorstel kregen enkel de politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad een standplaats. Voor democratiEdegem was dit ontoelaatbaar.

“Eigenlijk was dit een ondemocratisch voorstel. Het kan toch niet zijn dat democratiEdegem als enige geen standplaats krijgt op de jaarmarkt. We hebben dan ook een klacht ingediend bij de gouverneur. De gouverneur heeft ons gelijk gegeven. democratiEdegem mag ook op de jaarmarkt staan.

Onze vraag van de burger: gemeenteraad 27 mei 2013

Beste,
Zoals onze naam het zelf al zegt  democratiEdegem staat voor meer democratie.

Gelijke behandeling voor iedereen is voor ons een onderdeel van een goede democratische werking. Logisch zou u misschien denken.  Nochtans blijkt dat democratie en gelijke rechten niet vanzelfsprekend zijn.

Voorstel van Groen (gemeenteraad 16 mei 2012). 

“In de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke partijen kunnen een standplaats bekomen op de braderij”. Groen stelde voor dat enkel de partijen die een verkozene in de gemeenteraad hebben recht hebben op een standplaats op de jaarmarkt.  

Dit voorstel werd goedgekeurd door alle partijen die toen in de gemeenteraad vertegenwoordigd waren. Ook door sp.a en Onafhankelijk Edegem.  Partijen die nu geen vertegenwoordiger meer hebben in de gemeenteraad en dus volgens hun eigen stemming geen recht meer hebben op een plaats op de jaarmarkt. 

Vanuit democratiEdegem hebben we dit ondemocratisch besluit via een schrijven  (19 mei 2012)  aangekaart bij de Provincie Gouverneur.  Zij heeft ons gelijk gegeven.  De toenmalige meerderheid heeft  dan ook de stand van democratiEdegemtoegelaten op de jaarmarkt.  In de brief stond duidelijk dat de toenmalige meerderheid open stond voor suggesties. 

Vanuit democratiEdegem hebben we de toenmalige meerderheid (CD&V / N-VA – Open VLD)  en de huidige meerderheid (N-VA – Groen – Open VLD) onderstaand voorstel doorgegeven. 

Aanpassing punt 5 (van het reglement van de jaarmarktfeesten)

 Politieke partijen en bewegingen die in Edegem actief zijn kunnen een standplaats op de braderij krijgen.  Alle standplaatsen voor politieke partijen en politieke bewegingen zijn even groot (zes meter), hebben een gelijkwaardige plaats en zijn gebundeld in een politiek eiland op de braderij. Buiten het politiek eiland mag men geen enkele politieke promotie en/of  activiteiten of dergelijke uitvoeren.  

Hiermee kunnen we het ondemocratisch voorstel omzetten naar een democratisch besluit.

Weet dat democratiEdegem een politieke beweging is.  Volgens het reglement van de jaarmarkt heeft democratiEdegem recht op een standplaats.  Vanuit democratiEdegem willen we alle misverstanden vermijden.  Met andere woorden, dat alles gewoon proper en goed geregeld is. 

Met dit voorstel kunnen alle in Edegem actief zijnde politieke partijen en politieke bewegingen die geen vertegenwoordiging hebben in de gemeenteraad volledig legaal op de jaarmarkt een standplaats verkrijgen. 

Iedereen gelijk. 

We ijveren ook voor gelijkwaardige plaatsen.  Het kan toch niet dat de ene partij aan een druk kruispunt staat en een andere bijna aan het einde van de straat aan de achterkant van de kermis weggestoken wordt.  Met een beetje goede wil is het mogelijk om alle partijen een gelijkwaardige plaats te geven.  

Vanuit democratiEdegem hopen we dat een meerderheid in de gemeenteraad voorstander is van gelijke kansen en van echte democratie!

Related articles

Deelname aan Earth Hour – feest voor het klimaat.

De klimaatverandering is een probleem. De CO2-uitstoot stijgt jaarlijks. Ons klimaat is op weg naar een opwarming van 4°C ten opzichte van het begin van de industriële revolutie: dat is ruim boven de grens van 2°C. In België is het gebrek aan ambitie duidelijk zichtbaar. De helft van onze ecologische voetafdruk is afkomstig van fossiele […]

Learn More

Heractiveren van de lichtkranten

Heractiveren van de lichtkranten zodat de Edegemse verenigingen terug hun activiteiten kunnen bekend maken op de lichtkranten. De afgelopen jaren hebben de Edegemse verenigingen hun activiteiten kunnen aankondigen via de lichtkranten. Net zoals in bijna alle gemeentes in Belgie zijn deze lichtkranten een belangrijke aanvulling ter ondersteuning van de gemeentelijke verenigingen. Vooral de verenigingen die laagdrempelig […]

Learn More

Besparen op lokale politiekers.

Gemeente Edegem afschrift voorzitter Zitting van 15 januari 2014 Voorzitter: Philippe Muyters INDIENING VERZOEKSCHRIFT ANDRE VAN EKELENBURG – ONONTVANKELIJKHEID AANLEIDING Voorgeschiedenis Op 29 december 2013 ontvingen wij een verzoekschrift van de heer André Van Ekelenburg. Het betreft een 3-ledige vraag. Juridische gronden Art. 44 §2 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van 18 februari […]

Learn More