Besparen op lokale politiekers.

Gemeente Edegem afschrift voorzitter

Zitting van 15 januari 2014

Voorzitter: Philippe Muyters

INDIENING VERZOEKSCHRIFT ANDRE VAN EKELENBURG – ONONTVANKELIJKHEID

AANLEIDING

Voorgeschiedenis Op 29 december 2013 ontvingen wij een verzoekschrift van de heer André Van Ekelenburg. Het betreft een 3-ledige vraag.

Juridische gronden Art. 44 §2 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van 18 februari 2013 Inwoners hebben het recht om via een gemotiveerde nota voorstellen of vragen in te dienen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening. Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort, zijn onontvankelijk

Bijlage(n) Verzoekschrift betrokkene.

MOTIVERING Het verzoekschrift wordt onontvankelijk verklaard aangezien de vraag tot inlevering van de 10% van alle vergoedingen van burgemeester en schepenen en schrapping van extra vergoeding bij het combineren van mandaten niet valt onder de bevoegdheid van de gemeenteraad. Enkel de vraag tot schrapping van de dubbele vergoeding voor de voorzitters van gemeenteraad en commissies behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad, aangezien dit geregeld wordt in het huishoudelijk reglement. De betrokkene wordt daarom verzocht een nieuwe vraag in te dienen.

BESLUIT

Enig artikel Het ingediende verzoekschrift van de heer André Van Ekelenburg wordt onontvankelijk verklaard.

(get) Philippe Muyters voorzitter

voor eensluidend afschrift:

Edegem, 15 januari 2014

Philippe Muyters Voorzitter

Related articles

Deelfietssysteem Velo in Edegem

31 VERZOEKSCHRIFT BURGER: OPSTARTEN VAN EEN BOVENLOKAAL OVERLEG VOOR HET REALISEREN VAN HET PROJECT VELO IN EDEGEM – AKTENAME De heer John Versprille licht zijn verzoekschrift toe. Schepen Birre Timmermans antwoordt dat er twee spelers op de markt zijn. Stad Antwerpen start momenteel met een rondvraag in haar districten. In Edegem zijn Hof ter Linden […]

Learn More

Het realiseren van een oplossing om het verder bestaan van het Edegems Taalatelier te garanderen.

Onderstaand verzoekschrift wordt bij toepassing van artikel 45 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Edegem ingediend door 300 ondertekenden inwoners van de gemeente. Voorafgaande overwegingen. Wij stellen vast dat het gemeentebestuur zonder ernstig overleg in juni van dit jaar plots besliste om het Edegems Taalatelier te sluiten. De wijze waarop dit gebeurde was […]

Learn More

Heractiveren van de lichtkranten

Heractiveren van de lichtkranten zodat de Edegemse verenigingen terug hun activiteiten kunnen bekend maken op de lichtkranten. De afgelopen jaren hebben de Edegemse verenigingen hun activiteiten kunnen aankondigen via de lichtkranten. Net zoals in bijna alle gemeentes in Belgie zijn deze lichtkranten een belangrijke aanvulling ter ondersteuning van de gemeentelijke verenigingen. Vooral de verenigingen die laagdrempelig […]

Learn More