Besparen op lokale politiekers.

Gemeente Edegem afschrift voorzitter

Zitting van 15 januari 2014

Voorzitter: Philippe Muyters

INDIENING VERZOEKSCHRIFT ANDRE VAN EKELENBURG – ONONTVANKELIJKHEID

AANLEIDING

Voorgeschiedenis Op 29 december 2013 ontvingen wij een verzoekschrift van de heer André Van Ekelenburg. Het betreft een 3-ledige vraag.

Juridische gronden Art. 44 §2 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van 18 februari 2013 Inwoners hebben het recht om via een gemotiveerde nota voorstellen of vragen in te dienen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening. Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort, zijn onontvankelijk

Bijlage(n) Verzoekschrift betrokkene.

MOTIVERING Het verzoekschrift wordt onontvankelijk verklaard aangezien de vraag tot inlevering van de 10% van alle vergoedingen van burgemeester en schepenen en schrapping van extra vergoeding bij het combineren van mandaten niet valt onder de bevoegdheid van de gemeenteraad. Enkel de vraag tot schrapping van de dubbele vergoeding voor de voorzitters van gemeenteraad en commissies behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad, aangezien dit geregeld wordt in het huishoudelijk reglement. De betrokkene wordt daarom verzocht een nieuwe vraag in te dienen.

BESLUIT

Enig artikel Het ingediende verzoekschrift van de heer André Van Ekelenburg wordt onontvankelijk verklaard.

(get) Philippe Muyters voorzitter

voor eensluidend afschrift:

Edegem, 15 januari 2014

Philippe Muyters Voorzitter

Related articles

Deelname aan Earth Hour – feest voor het klimaat.

De klimaatverandering is een probleem. De CO2-uitstoot stijgt jaarlijks. Ons klimaat is op weg naar een opwarming van 4°C ten opzichte van het begin van de industriële revolutie: dat is ruim boven de grens van 2°C. In België is het gebrek aan ambitie duidelijk zichtbaar. De helft van onze ecologische voetafdruk is afkomstig van fossiele […]

Learn More

Deelfietssysteem Velo in Edegem

31 VERZOEKSCHRIFT BURGER: OPSTARTEN VAN EEN BOVENLOKAAL OVERLEG VOOR HET REALISEREN VAN HET PROJECT VELO IN EDEGEM – AKTENAME De heer John Versprille licht zijn verzoekschrift toe. Schepen Birre Timmermans antwoordt dat er twee spelers op de markt zijn. Stad Antwerpen start momenteel met een rondvraag in haar districten. In Edegem zijn Hof ter Linden […]

Learn More

Is de opwarming van de aarde een probleem?

Krijgen we ooit nog een Elfstedentocht? Zal het schansspringen in Garmisch-Partenkirchen ooit nog is doorgaan op echt ijs? Wordt onze gemeente ooit een kustgemeente? Met een opwarming van 0.8°C voelen we vandaag al de gevolgen: smelting van de ijskappen en gletsjers, verzuring van de oceanen, grillig weer, droogte afgewisseld met stortbuien. Twee graden opwarming van […]

Learn More