Geen circus met wilde dieren in Edegem

Tijdens de gemeenteraad van 25 september 2003 heeft ons gemeenteraadslid André van Ekelenburg (nu PVDA+d!Em) gevraagd om circussen met wilde dieren net meer toe te laten in Edegem. Wat volgt was een zeer vreemde en unieke situatie.

Een stukje uit het verslag van de gemeenteraad van 25.09.03

Raadslid André van Ekelenburg licht zijn interpellatie toe. Hij verdedigt de actie van GAIA en het recht van dieren op een gezond bestaan zonder dierenleed en vraagt daarom een formeel standpunt van de gemeente om circussen met wilde dieren op ons grondgebied te verbieden.

De burgemeester (Koen Snyders CD&V) wijst er op dat ook tegengestelde actiecomité’s actief zijn, die oproepen om geen gevolg te geven aan de actie van GAIA. Zij menen dat het een fout debat is om circussen te verbieden. De actie van GAIA bedreigt (volgens die actiecomité’s) de circussen in hun bestaan.

De burgemeester (CD&V) stelt vast dus vast dat er over de problematiek tegengestelde argumenten zijn. Het college heeft nog geen officieel standpunt ingenomen.
Het college bestond toen uit  CVP/CD&V-VU en VLD/Open VLD. Ter info: Joost Goris (EX VU nu N-VA) en Brigitte Vermeulen (EX CD&V nu N-VA) zaten toen ook in het college.

Raadslid Rony Rumes (fractie goed beleid) stelt voor om het onderwerp opnieuw te agenderen voor de volgende zitting en een stemming te hebben over een ontwerpbesluit. Dit voorstel wordt algemeen aanvaard zodat het punt hernomen zal worden.

Vervolg tijdens de gemeenteraad van 23.10.03

Voor de eerste keer en tot hiertoe de enige keer is een interpellatie van een gemeenteraadslid omgevormd tot een agendapunt dat door de meerderheid op de agenda is geplaatst.
Wie toen dacht dat dit een goed teken was, heeft verkeerd gedacht.

Uit het verslag: Circussen: verbod gebruik wilde dieren in circussen

De burgemeester (CD&V) was van oordeel dat het debat over de circussen zou terug komen na een bespreking in de fracties. Raadslid Bart Breugelmans (CD&V) had de vraag gesteld naar een ontwerp van raadsbesluit. Op dit ogenblik, zo meent hij, is er nog teveel onduidelijkheid en vraagt hij het dossier een maand uit te stellen. Ook raadslid Jos Bergmans (Open VLD) meent dat er moet gewerkt worden aan een onderbouwde beslissing en vraagt eveneens de bespreking van het dossier uit te stellen. Raadslid André van Ekelenburg (nu PVDA+d!Em) is verrast over de wending van de discussie. Hij merkt op geen enkele vraag ontvangen te hebben en is dan ook benieuwd naar wat er verder gaat gebeuren. Men verschuift zich achter een gebrek aan informatie om het debat te rekken. Jos Bergmans (Open VLD) dringt toch aan op een onderbouwd dossier.

Raadslid André van Ekelenburg vraagt een inhoudelijk debat en vindt dat de burgemeester (omdat er tijdens de vorige gemeenteraad besloten is dat de meerderheid dit punt op de agenda zou zetten) zelf initiatief moet nemen. André was altijd bereid om alle informatie weer te geven. Echter, hij heeft van geen enkele partij een vraag gekregen.

De burgemeester (Cd&V) stelt vast dat de meerderheid vraagt om het dossier te verdagen. Er zijn duidelijke standpunten, maar de raad beslist over de agenda.

Hiermee heeft men de vraag zeer vakkundig zonder een echt inhoudelijk debat van tafel geveegd.

Geen enkele andere partij heeft ons de nodige steun gegeven ! 

 

Related articles

PVDA+d!Em komt ook op voor dierenwelzijn in Edegem.

Gemeente met aandacht voor het dierenwelzijn STANDPUNT Het is duidelijk dat de publieke opinie steeds meer wakker ligt van dierenwelzijn. Voor veel mensen zijn huisdieren immers belangrijk voor hun emotioneel welzijn, hun sociale interactie, ze bieden troost en vormen een deel van hun familie. Deze publieke druk heeft ertoe bijgedragen dat er nu op Vlaams […]

Learn More

Voorstel voor uitbreiding en verbetering van hondenloopweiden

De strijd tegen hondenpoep is een strijd die Edegem al lang voert. Het mag gezegd worden dat het probleem van de hondenpoep de afgelopen decennia veel minder is geworden. Komt dit door de kans op een gemeentelijke administratieve sanctie (in de volksmond GAS boete) of doordat Edegem met de jaren meer en meer hondenloopweiden heeft? […]

Learn More